Czytamy razem

Galeria foto na Facebook-u:

W dniu 8 września po raz trzeci zebraliśmy się w wąwozie pomiędzy kościołem farnym a Muzeum Ziemi Leżajskiej, aby wspólnie poczytać. Ideą akcji „Czytamy razem” jest zgromadzenie jak największej liczby osób wspólnie czytających w tym samym czasie i w tym samym miejscu. Do naszego przedsięwzięcia, promującego czytanie aktywnie włączyły się leżajskie szkoły i przedszkola, za co serdecznie dziękujemy. W tym roku czytało 617 osób. Liczenie uczestników naszej akcji nadzorowała komisja w składzie: pani adwokat Magdalena Wirska, pan wiceburmistrz Andrzej Janas, pan dyrektor Miejskiego Centrum Kultury Ireneusz Wołek. Wśród uczestników akcji zostały rozlosowane nagrody, które ufundowało Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku oraz księgarnia „Nova”.GODZINY OTWARCIA:
pon.-pt. 8.00 - 18.00

ADRES:
ul. Jarosławska 1
37-300 Leżajsk

 

Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku

 

Modernizacja budynku Biblioteki Publicznej im. Stanisława Wyspiańskiego została zrealizowana w ramach projektu „Rewitalizacja i zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół zabytkowego rynku miejskiego w Leżajsku”, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Oś VII Spójność wewnątrzregionalna Działanie 7.1 Rewitalizacja miast oraz Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego