Jak leżajska biblioteka celebrowała Dzień Kobiet

  Tuż po godzinie siedemnastej mury biblioteki pękały w szwach. Mile zaskoczył nas fakt, że tak duże grono kobiet odpowiedziało na nasze zaproszenie, aby wspólnie przy kawie i ciastku świętować swój dzień. Na początku spotkania poprzez nostalgiczne dźwięki fletni pana w miły nastrój wprowadził nas pan Bogdan Pęcak. Było to wstęp do dalszych atrakcji jakie przygotowane zostały dla pań w leżajskiej książnicy. Naszą tradycją stały się już prelekcje kobiet, które chcą podzielić się swoją życiową pasją, zainspirować inne panie własnym twórczym działaniem. W tym roku były to: pani Małgorzata Mazur, propagatorka zdrowego żywienia, mistrzyni efektownego serwowania dań; pani Marta Cielęcy, aktorka z teatru „Baratario” działającego przy MCK w Leżajsku; oraz pani Sylwia Górak malarka, performerka i wokalistka. Kolejnym punktem wieczoru był konkurs literacko- muzyczny, po którym odbyło się losowanie nagród wśród wszystkich uczestniczek spotkania. Nagrody te zostały ufundowane przez panią Małgorzatę Rokitę właścicielkę Salonu Kosmetycznego „Wizaż” oraz Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku. Wierzymy, że panie świętujące Dzień Kobiet w bibliotece zapomniały choć przez chwilę o codziennych obowiązkach i ciekawie spędziły wieczór.

 GODZINY OTWARCIA:
pon.-pt. 8.00 - 18.00

ADRES:
ul. Jarosławska 1
37-300 Leżajsk

 

Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku

 

Modernizacja budynku Biblioteki Publicznej im. Stanisława Wyspiańskiego została zrealizowana w ramach projektu „Rewitalizacja i zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół zabytkowego rynku miejskiego w Leżajsku”, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Oś VII Spójność wewnątrzregionalna Działanie 7.1 Rewitalizacja miast oraz Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego