O wiośnie i nie tylko

Galeria foto na Facebook-u:

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Piskorowicach uczestniczyli 14 marca w zajęciach na temat zwyczajów wielkanocnych. Rozmawialiśmy także o wiośnie, o jej pierwszych oznakach i czytaliśmy opowiadania oraz wiersze związane z tą piękną porą roku. Dzieci miały też możliwość zaprezentowania swoich umiejętności podczas recytowania wierszyków czy też pięknego głośnego czytania.GODZINY OTWARCIA:
pon.-pt. 8.00 - 18.00

ADRES:
ul. Jarosławska 1
37-300 Leżajsk

 

Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku

 

Modernizacja budynku Biblioteki Publicznej im. Stanisława Wyspiańskiego została zrealizowana w ramach projektu „Rewitalizacja i zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół zabytkowego rynku miejskiego w Leżajsku”, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Oś VII Spójność wewnątrzregionalna Działanie 7.1 Rewitalizacja miast oraz Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego