Narodowe Czytanie Fredry w Leżajsku

„Narodowe Czytanie” to zainicjowana w 2012 roku przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego ogólnopolska akcja publicznego czytania największych polskich dzieł literackich. Podstawowym celem przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości. Tegoroczna edycja poświęcona była twórczości Aleksandra Fredry.

 

Nasze miasto aktywnie włączyło się do akcji „Narodowego Czytania”. 7 września 2013 roku w Leżajsku w ratuszu miejskim utwory Fredry czytali uczniowie leżajskich szkół. W akcję włączyła się młodzież z Gimnazjum Miejskiego w Leżajsku wraz nauczycielką Małgorzatą Kowalską, czytając „Zemstę”. We wspólnym czytaniu dzieł Aleksandra Fredry uczestniczyli również uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 1 z nauczycielką Beatą Wójtowicz, ze Szkoły Podstawowej Nr 2 uczniowie wraz z Wicedyrektorem Lidią Kucharską i nauczycielką Marzeną Orzelską-Witkowską oraz uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 3 razem z Dyrektorem Elżbietą Dmitrowską-Kaduk i nauczycielką Jolantą Sanecką.

Nie mogło zabraknąć również włodarzy naszego miasta: Burmistrza Leżajska Piotra Urbana i Wiceburmistrza Marka Karakuły.

W tym roku mija 220. rocznica urodzin Aleksandra Fredry, dlatego to jego twórczości poświęcona była tegoroczna akcja. Odczytano fragmenty komedii i bajek tego znakomitego komediopisarza, w szczególny sposób związanego z Podkarpaciem.

Natomiast na rynku miejskim fragmenty „Zemsty” czytali członkowie Grupy Teatralnej Baratario, działającej przy Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku.GODZINY OTWARCIA:
pon.-pt. 8.00 - 18.00

ADRES:
ul. Jarosławska 1
37-300 Leżajsk

 

Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku

 

Modernizacja budynku Biblioteki Publicznej im. Stanisława Wyspiańskiego została zrealizowana w ramach projektu „Rewitalizacja i zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół zabytkowego rynku miejskiego w Leżajsku”, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Oś VII Spójność wewnątrzregionalna Działanie 7.1 Rewitalizacja miast oraz Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego