Kim jestem, a kim mogę się stać?

2014 05 19 kim jestem 23  Istnieje wiele możliwości wyboru zawodu – trudno zdecydować się co wybrać, gdzie się uczyć, kim zostać w przyszłości? Pomocnym instrumentem dla wielu młodych, niezdecydowanych ludzi może być rozmowa z przedstawicielami różnych zawodów. Aby pomóc młodym ludziom w podejmowaniu tak ważnych decyzji Biblioteka 19 maja zorganizowała spotkanie dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych oraz Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku.

 

W trakcie spotkania, uczniowie mieli okazję poznać specyfikę zawodu policjanta, sędziego oraz adwokata.
    O zadaniach, sposobie prowadzenia naboru do służby policyjnej opowiedzieli policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku: nadkomisarz Adam Kopacz oraz oficer prasowy aspirant Krzysztof Ficek. Cierpliwość, odporność na stres, asertywność, komunikatywność i dobry stan zdrowia to absolutnie niezbędne atrybuty kandydata do pracy w zawodzie policjanta.
    Jak kształtuje się droga do zawodu sędziego przedstawiła Anna Lasek – sędzia Sądu Rejonowego w Łańcucie orzekający w zamiejscowym wydziale rodzinnym z siedzibą w Leżajsku. Zawód sędziego to nie tylko nobilitująca profesja, ale przede wszystkim ogromne wyzwanie. Droga do niego wymaga nie lada wytrwałości, determinacji i olbrzymiego nakładu pracy. O kolejnym bardzo prestiżowym zawodzie opowiedziała adwokat Magdalena Wirska. Jej praca polega na rozwiązywaniu sporów sądowych między klientem a stroną, z którą klient się sądzi. Adwokat ma za zadanie przygotować pełną dokumentację sprawy dla swojego klienta, udzielać mu porad prawnych, a następnie reprezentować go w sądzie. Innymi słowy – adwokat to pośrednik, a czasem nawet pełnomocnik swojego klienta, który uczestniczy w sprawach sądowych. Kryterium klasy adwokata jest skuteczność, tzn. liczba wygranych spraw.GODZINY OTWARCIA:
pon.-pt. 8.00 - 18.00

ADRES:
ul. Jarosławska 1
37-300 Leżajsk

 

Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku

 

Modernizacja budynku Biblioteki Publicznej im. Stanisława Wyspiańskiego została zrealizowana w ramach projektu „Rewitalizacja i zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół zabytkowego rynku miejskiego w Leżajsku”, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Oś VII Spójność wewnątrzregionalna Działanie 7.1 Rewitalizacja miast oraz Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego