14 czerwca Ogólnopolski Głos Profilaktyki w Bibliotece Publicznej Leżajsku.

 Moda na życie bez uzależnień, a więc życie bez narkotyków,
 alkoholu i przemocy.
 Takim przesłaniem rozpoczął się 14 czerwca 2014 roku
 ”Ogólnopolski Głos Profilaktyki", którego inicjatorem jest Komenda Główna Policji.

GALERIA

W Leżajsku przedsięwzięcie było realizowane w MCK - Bibliotece Publicznej im. Stanisława Wyspiańskiego przy ul. Jarosławskiej 1. Podczas tej akcji uczestnicy prezentowali twórczą profilaktykę. Pokazano wystawę plakatu profilaktycznego, występ młodzieżowej grupy teatralnej oraz rozmowy o profilaktyce z udziałem członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, psychologa, nauczycieli i policjantów. Działania te na terenie powiatu leżajskiego zostały poprzedzone zajęciami profilaktycznymi dla uczniów szkół mającymi im uświadamiać mnogość zagrożeń i ich skutki.
Zaproszenie do udziału w Ogólnopolskim Głosie Profilaktyki skierowane było do rodzin, dzieci, wychowawców i podopiecznych, włodarzy i obywateli miast, miasteczek i wsi, zatem do każdego we wspólnej sprawie promowania MODY NA ŻYCIE BEZ UZALEŻNIEŃ, na życie bez przemocy fizycznej i psychicznej, na życie godne i odpowiedzialne, którego wartością jest wolność.

Symbolem tej wolności był GEST bicia serca wykonywany przez 60 sekund - jednocześnie przez wszystkich uczestników tej akcji w całym kraju 14 czerwca 2014 roku, o godz. 16.00. Ten gest nazywany jest ZRYWEM WOLNYCH SERC. Serc wolnych od przemocy i uzależnień. Serc wrażliwych na drugiego człowieka. Serc zdrowych i odpowiedzialnych. Serc ceniących własną wolność.

Głównym inspiratorem do wzięcia udziału w tegorocznym Ogólnopolskim Głosie Profilaktyki w Leżajsku była Komenda Powiatowa Policji. W spotkaniu w Bibliotece Publicznej uczestniczyli - prowadzący spotkanie komisarz Adam Kopacz i aspirant Krzysztof Ficek.

Relacja na stronie KPP w Leżajsku:
http://www.podkarpacka.policja.gov.pl/komendy-miejskie-i-powiatowe/kpp-lezajsk/wydarzenia/art970,ogolnopolski-glos-profilaktyki-w-lezajsku.htmlGODZINY OTWARCIA:
pon.-pt. 8.00 - 18.00

ADRES:
ul. Jarosławska 1
37-300 Leżajsk

 

Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku

 

Modernizacja budynku Biblioteki Publicznej im. Stanisława Wyspiańskiego została zrealizowana w ramach projektu „Rewitalizacja i zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół zabytkowego rynku miejskiego w Leżajsku”, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Oś VII Spójność wewnątrzregionalna Działanie 7.1 Rewitalizacja miast oraz Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego