Konkurs ekologiczny "JA, TY, MY - CHRONIMY ŚRODOWISKO"

23 czerwca w Bibliotece miało miejsce miłe spotkanie, podczas
którego nagrodzono laureatów ekologicznego konkursu
plastyczno-fotograficznego organizowanego
ph. "JA, TY, MY - CHRONIMY ŚRODOWISKO".

 Fundatorem nagród w tym konkursie było Miasto Leżajsk.

GALERIA

Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych z terenu miasta. Z leżajskich placówek oświatowych nadesłano wiele ciekawych prac. Uroczyste rozdanie nagród poprzedzone zostało wykładem pana Wacława Padowskiego - leżajskiego fotografika. Opowiedział on o tym, czym jest współczesna fotografia. Udzielil obecnym na spotkaniu wielu cennych wskazówek, jak również odsłoniił tajniki fotografowania. Zwrócił uwagę na pewne istotne błędy popełniane przez osoby, które w sposób amatorski zajmują się fotografią. Z drugiej strony zachęcał do pogłębiania wiedzy i korzystania z każdej nadarzającej się okazji do fotografowania otaczającego świata, przyrody, osób, obiektów i zjawisk atmosferycznych.

Protokół komisji konkursowej

W dniu 12.06.2014 r. odbyło się posiedzenie komisji w składzie:
1. Wacław Padowski  – przewodniczący
2. Anna Krysa – członek
3. Adam Kuźma – członek,
na którym wyłoniono laureatów konkursu plastyczno - fotograficznego ph.
„JA, TY, MY – CHRONIMY ŚRODOWISKO”
W konkursie brali udział uczniowie klas od I do VI szkół podstawowych.
Komisja przyznała nagrody w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I – III i klasy IV –VI.
Warunki uczestnictwa w konkursie:
-    konkurs przeznaczony był dla uczniów szkół podstawowych z terenu miasta,
-    prace zgłoszone do konkursu powinny zostać wykonane samodzielnie przez
uczniów,
-    prace należało podpisać na odwrocie podając: tytuł pracy (zestawu zdjęć),
imię i nazwisko ucznia, klasę i  szkołę.

Komisja przyznała nagrody w kategorii kl. I – III:
I miejsce     Jan Partyka                   S P nr 3
II miejsce    Filip Fus                        S P nr 3
III miejsce   Agnieszka Wołoch         S P nr 3

 Wyróżnienie:    
1. Martyna Talar        SP nr 3
2. Julita Sołtys           SP nr 2
3. Julia Leszczak        SP nr 2

Komisja przyznała nagrody w kategorii kl. IV – VI:
I miejsce     Mateusz Papak               S P nr 3
II miejsce     Sylwester Stopyra         S P nr 1
III miejsce     Wojciech Kosior           S P nr 2

Wyróżnienie:
1. Patrycja Osip             S P nr 1
2. Wiktoria Ozimek        S P nr 1
3. Dominika Kosiba         S P nr 3

 GODZINY OTWARCIA:
pon.-pt. 8.00 - 18.00

ADRES:
ul. Jarosławska 1
37-300 Leżajsk

 

Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku

 

Modernizacja budynku Biblioteki Publicznej im. Stanisława Wyspiańskiego została zrealizowana w ramach projektu „Rewitalizacja i zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół zabytkowego rynku miejskiego w Leżajsku”, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Oś VII Spójność wewnątrzregionalna Działanie 7.1 Rewitalizacja miast oraz Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego