Zaproszenie na DKK - Herta Müller „Nadal ten sam śnieg i nadal ten sam wujek”

2014 05 13 dkk 4  13 maja 2014 r. w Bibliotece Publicznej
  dyskutowano o prozie niemieckiej noblistki
  Herty Müller. W tym dniu w tutejszej książnicy
  spotkały się dwa Dyskusyjne Kluby Książki
  z Leżajska i Nowej Sarzyny.

  Spotkanie zostało zorganizowane z okazji Tygodnia Bibliotek,
  który  w tym roku obchodzony jest pod hasłem:
                                „Czytanie łączy pokolenia”.

Czytaj więcej...GODZINY OTWARCIA:
pon.-pt. 8.00 - 18.00

ADRES:
ul. Jarosławska 1
37-300 Leżajsk

 

Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku

 

Modernizacja budynku Biblioteki Publicznej im. Stanisława Wyspiańskiego została zrealizowana w ramach projektu „Rewitalizacja i zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół zabytkowego rynku miejskiego w Leżajsku”, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Oś VII Spójność wewnątrzregionalna Działanie 7.1 Rewitalizacja miast oraz Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego