Zaproszenie na X warsztaty "Sposób na wakacyjną nudę"

„Sposób na wakacyjną nudę”
organizowany jest przez Bibliotekę Publiczną w Leżajsku
(Wypożyczalnia i Czytelnia dla dzieci i młodzieży)
we wszystkie wakacyjne wtorki i czwartki
w godz. 11.00-13.00
w formie warsztatów literacko – plastyczno – językowych
skierowanych do dzieci i młodzieży z terenu Leżajska i okolic.

wstęp wolny

 

Dzieci będą poznawać podczas kolejnych spotkań inny kraj świata, jego język, zwyczaje, najsłynniejsze budowle, potrawy itp. Na zajęciach plastycznych wykonają własnoręcznie charakterystyczne przedmioty (np. elementy stroju związane z danym państwem).
Zajęcia odbywać się będą w salach Biblioteki Publicznej w Leżajsku, dwa razy w tygodniu w lipcu i sierpniu, a prowadzić je będą: instruktorzy, plastycy i bibliotekarze. Spotkania rozpoczynać się będą głośnym czytaniem bajek i opowiadań, a następnie prowadzone będą zajęcia plastyczne, teatralne oraz językowo- etnograficzne. Na zakończenie warsztatów – 29 sierpnia odbędzie się podsumowanie i prezentacja osiągnięć dzieci. Instruktorzy przygotują wystawę prac plastycznych, a także wystawione zostanie przedstawienie, nad którym dzieci pracować będą podczas warsztatów teatralnych. Scenografia i kostiumy do spektaklu zostaną przygotowane przez dzieci podczas zajęć plastycznych.GODZINY OTWARCIA:
pon.-pt. 8.00 - 18.00

ADRES:
ul. Jarosławska 1
37-300 Leżajsk

 

Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku

 

Modernizacja budynku Biblioteki Publicznej im. Stanisława Wyspiańskiego została zrealizowana w ramach projektu „Rewitalizacja i zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół zabytkowego rynku miejskiego w Leżajsku”, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Oś VII Spójność wewnątrzregionalna Działanie 7.1 Rewitalizacja miast oraz Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego