Pierwsze warszaty "Sposób na wakacyjną nudę" w Bibliotece - FRANCJA

  W Bibliotece Publicznej 1 lipca ruszyły
literacko - plastyczno - językowe warsztaty
z cyklu "Sposób na wakacyjną nudę"
- FRANCJA

GALERIA

  W ramach tegorocznych wakacyjnych spotkań, dzieci będą za każdym razem poznawać inny zakątek świata, jego język, zwyczaje, najsłynniejsze budowle, potrawy itp. Na zajęciach plastycznych wykonywać będą własnoręcznie charakterystyczne przedmioty np. elementy stroju związane z danym państwem. Uczestnicy skorzystają z nowej formy spędzania czasu w bibliotece, co korzystnie wpłynie na ich rozwój intelektualny i emocjonalny oraz edukację kulturalną, szczególnie zaś czytelniczą. Pierwsze spotkanie poświęcone było kulturze, geografii i językowi Francji.

 GODZINY OTWARCIA:
pon.-pt. 8.00 - 18.00

ADRES:
ul. Jarosławska 1
37-300 Leżajsk

 

Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku

 

Modernizacja budynku Biblioteki Publicznej im. Stanisława Wyspiańskiego została zrealizowana w ramach projektu „Rewitalizacja i zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół zabytkowego rynku miejskiego w Leżajsku”, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Oś VII Spójność wewnątrzregionalna Działanie 7.1 Rewitalizacja miast oraz Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego