MCK - Biblioteka Publiczna w Leżajsku i Nadleśnictwo Leżajsk ogłaszają powiatowy konkurs fotograficzny ph. „Leśne inspiracje”


Konkurs odbywa się pod patronatem
Burmistrza Leżajska pana Piotra Urbana.  
 
 

 

 

 

Cele konkursu:
- ukazanie piękna i bogactwa przyrody
- odkrywanie miejsc przyrodniczo cennych
- propagowanie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych wśród młodzieży szkolnej
    i osób dorosłych
- rozwijanie i pobudzanie wyobraźni, kreatywności i aktywności twórczej

Regulamin konkursu:

1. Warunki uczestnictwa
- Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz osób dorosłych, które w amatorski sposób zajmują się fotografią.
- Prace konkursowe powinny przedstawiać las w jak najszerszym kontekście.
- Organizator dopuszcza 3 prace  konkursowe, które  należy przesyłać lub dostarczyć w wersji papierowej (format 15x21) oraz na dowolnym nośniku elektronicznym (płyta CD/DVD) w formacie JPG na adres organizatora konkursu: Biblioteka Publiczna w Leżajsku, ul. Jarosławska 1do dnia 26.09.2014 r.
- Prace konkursowe (zdjęcia i płyta) należy dostarczyć w zaklejonej kopercie z zaznaczoną kategorią, podać imię i nazwisko, adres, telefon, (uczniowie – nazwa szkoły).
- Fotografie mogą być modyfikowane elektronicznie jedynie w zakresie kadrowania i podstawowej korekty, tj. zmiany kontrastu, jasności, nasycenia i ostrości. Niedopuszczalna jest modyfikacja prowadząca do zmiany kompozycji (usuwanie/dodawanie elementów).
- Przesłanie prac na konkurs jest równoznaczne ze zobowiązaniem uczestnika do dostarczenia fotografii w formacie umożliwiającym wydruk w wysokiej jakości na potrzeby stworzenia przez organizatora wystawy pokonkursowej.
- Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne akceptacją niniejszego regulaminu oraz z oświadczeniem posiadania praw autorskich zdjęć i zgody na publikację wizerunku zwycięzców oraz ich prac.
- W konkursie mogą wziąć udział jedynie prace dotąd niepublikowane, nienagradzane w innych konkursach, będące oryginalnymi pracami autorskimi osoby zgłoszonej do konkursu.
- Organizator zastrzega sobie prawo do wielokrotnego wykorzystania prac nadesłanych na konkurs.
- Prace zgłoszone do konkursu powinny zostać wykonane samodzielnie.

2. Kryteria oceny
Uczestnicy będą oceniani w dwóch kategoriach:
1/ uczniowie klas ponadgimnazjalnych
2/ osoby dorosłe
Prace oceniać będzie niezależne Jury powołane przez Bibliotekę Publiczną
w Leżajsku.

 Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w Miejskim Centrum Kultury
 w Leżajsku dnia 02.10.2014 r.

Informacji o konkursie udziela
Biblioteka Publiczna w Leżajsku
Tel. 17 242-12-68GODZINY OTWARCIA:
pon.-pt. 8.00 - 18.00

ADRES:
ul. Jarosławska 1
37-300 Leżajsk

 

Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku

 

Modernizacja budynku Biblioteki Publicznej im. Stanisława Wyspiańskiego została zrealizowana w ramach projektu „Rewitalizacja i zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół zabytkowego rynku miejskiego w Leżajsku”, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Oś VII Spójność wewnątrzregionalna Działanie 7.1 Rewitalizacja miast oraz Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego