Narodowe czytanie TRYLOGII

Tegoroczna, trzecia edycja Narodowego Czytania
zainicjowanego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Bronisława Komorowskiego,
poświęcona była Trylogii Henryka Sienkiewicza.
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Wyspiańskiego w Leżajsku
              już po raz drugi wzięła udział w tej akcji.

GALERIA

Spotkanie, które odbyło się szóstego września w jej niedawno odrestaurowanych wnętrzach miało na celu nie tylko popularyzację klasyki literatury polskiej ale również miało skłonić uczestników do refleksji na temat coraz bardziej podupadającego czytelnictwa wśród Polaków. Jednym z zaproszonych gości był Burmistrz Leżajska Pan Piotr Urban, który starał się temu problemowi wyjść naprzeciw. W kilku emocjonalnych zdaniach wyraził swoje przywiązanie do Trylogii, podkreślając jak bardzo ważny i przełomowy był dla niego kontakt z jej bohaterami i nieprawdopodobnie żywym językiem. Przyznał również, że przez całe swoje dorosłe życie czyta fragmentarycznie Trylogię, traktując ją jako swego rodzaju prawidło językowe potrzebne mu do codziennej, urzędniczej pracy. Przy okazji Pan Burmistrz - jako pierwszy - odczytał swój ulubiony ustęp z trzeciej części Trylogii – Pana Wołodyjowskiego. W dalszej części spotkania z Sienkiewiczem wystąpiły ze swoimi niezwykle sugestywnymi interpretacjami różnych fragmentów z Potopu i Ogniem i mieczem aktorki z grupy teatralnej Baratario. W przerwach między deklamacyjnymi popisami widzowie mieli okazję przypomnieć sobie najbardziej kultowe sceny Trylogii z wyreżyserowanych przez Jerzego Hoffmana filmów. Nie zabrakło zapierających dech w piersiach karkołomnych scen batalistycznych i przyprawiających o palpitacje momentów nacechowanych skrajnym romantyzmem. Imprezie towarzyszyła wysmakowana, choć bardzo skromna scenografia. Wyróżniały się szczególnie trafnie dobrane ryciny na sztalugach i pięknie przystrojone w szlacheckie stroje manekiny, którym kontusz, złoty pas słucki, futrzane czapy i czarne, wypolerowane baczmagi przydawały zdumiewającej żywości. Kto miał dobry wzrok z pewnością wypatrzył wyzierający zza wstęgi słuckiego pasa pistolet skałkowy z naciągniętym – o zgrozo! – i gotowym do wystrzału kurkiem. Scenografię dopełniały, ustawione w skośnym rzędzie na czarnym blacie fortepianu makiety armat i kolubryn, u stóp których zwierały się w bojowych szykach miniaturowe dywizje metalowych żołnierzyków – polska  jazda pancerna ze szwedzką konną rajtarią.GODZINY OTWARCIA:
pon.-pt. 8.00 - 18.00

ADRES:
ul. Jarosławska 1
37-300 Leżajsk

 

Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku

 

Modernizacja budynku Biblioteki Publicznej im. Stanisława Wyspiańskiego została zrealizowana w ramach projektu „Rewitalizacja i zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół zabytkowego rynku miejskiego w Leżajsku”, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Oś VII Spójność wewnątrzregionalna Działanie 7.1 Rewitalizacja miast oraz Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego