Leżajskie spotkania z historią – wieczór ze Sławomirem Kułaczem.

10 września 2014 w Bibliotece Publicznej
im. Stanisława Wyspiańskiego
odbył się - w  ramach realizowanych
przez MCK Pracownię Dokumentacji Dziejów Miasta
Leżajskich spotkań z historią
                          – wieczór autorski ze Sławomirem Kułaczem.
                          Spotkanie poświęcone było jego świeżo wydanej
                             w tym roku książce
                       – „Wojskowa i wojenna korespondencja braci Lejów 1913-1917”.

GALERIA

      Sławomir Kułacz z wykształcenia jest anglistą, tłumaczem, hobbystycznie parającym się fotografią i kolekcjonerstwem związanym z dokumentacją i literaturą wojskową dotyczącą I wojny światowej. Właśnie te jego pasje a nie status zawodowego historyka zdeterminowały go do tego, aby wziąć na swój amatorski warsztat – w tym najlepszym tych słów znaczeniu – cudem odnalezione na strychu starego spichlerza listy i karty korespondencyjne braci z Gillershofu.
       Wieczór autorski, zgodnie z tutejszą biblioteczną tradycją, rozpoczął się od kilku słów wstępu Pani kierownik Jolanty Korasadowicz – jej podziękowań w stosunku do licznie zgromadzonych gości i krótkiego biogramu honorowego bohatera wieczoru.
     Prowadzącym i głównym moderatorem spotkania był Marian Matkowski, wieloletni kolega i przyjaciel autora, który w dyskretny ale nie pozbawiony obiektywnej dociekliwości sposób osaczał swojego interlokutora pytaniami. W spotkaniu wzięli udział rodzice autora, jego znajomi i przyjaciele, krewni i sąsiedzi braci Lejów, pasjonaci historii Leżajska i okolic oraz uczniowie Gimnazjum Miejskiego w Leżajsku. Impreza spotkała się z tak szerokim odzewem dzięki objęciu jej patronatem medialnym przez Tygodnik Sztafeta a także nagłośnieniu  przez Radio Rzeszów i liczne portale internetowe. Sponsorem plakatu informującego o spotkaniu była drukarnia ”eMKa” Mirosława Kłosowskiego.
        
        GODZINY OTWARCIA:
pon.-pt. 8.00 - 18.00

ADRES:
ul. Jarosławska 1
37-300 Leżajsk

 

Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku

 

Modernizacja budynku Biblioteki Publicznej im. Stanisława Wyspiańskiego została zrealizowana w ramach projektu „Rewitalizacja i zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół zabytkowego rynku miejskiego w Leżajsku”, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Oś VII Spójność wewnątrzregionalna Działanie 7.1 Rewitalizacja miast oraz Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego