"Leżajskie Spotkania z Historią" - Wieczór z panem Kazimierzem Kuźniarem.


30  października  2014 r.  (czwartek) o godz. 17.00
w MCK  Bibliotece  Publicznej  w  Leżajsku
odbyły się
"Leżajskie Spotkania z Historią".

Podczas tego wieczoru gościem honorowym
był Pan Kazimierz Kuźniar.

 

 

 

Pan Kazimierz urodził się w Rohatynie, a przybył do naszego miasta służbowo przeniesiony z Niska i od 50 lat mieszka w Leżajsku. W swojej karierze zawodowej zajmował szereg stanowisk w samorządzie lokalnym (powiatowym i miejskim). Pracował również w wielu leżajskich instytucjach i podmiotach sektora gospodarczego Bohater wieczoru jest także znanym leżajskim regionalistą, pasjonatem historii i autorem wielu publikacji i artykułów. Członek leżajskich stowarzyszeń, których był współzałożycielem (TMZL i TMLiKP-W). Postać ogólnie znana i szanowana w leżajskim środowisku. Tego wieczoru starał się przybliżyć zagadnienia związane z ewolucją herbów Miasta Leżajska i gmin powiatu leżajskiego. Spotkanie obok wpaniałego wywodu historycznego pana Kazimierza ubarwione zostało prezentacją multimedialną i planszami.

Wszystkich chętnych do zapoznania się z wybranymi tematami historycznymi Leżajska zapraszamy na kolejne spotkania z panem Kazimierzem, które zaplanowane są:

19 listopada 2014 r., godz. 17.00  i  17 grudnia 2014 r., godz. 17.00

"Leżajskie Spotkania z Historią" wieczór z Kazimierzem Kuźniarem - HERBY

GALERIAGODZINY OTWARCIA:
pon.-pt. 8.00 - 18.00

ADRES:
ul. Jarosławska 1
37-300 Leżajsk

 

Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku

 

Modernizacja budynku Biblioteki Publicznej im. Stanisława Wyspiańskiego została zrealizowana w ramach projektu „Rewitalizacja i zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół zabytkowego rynku miejskiego w Leżajsku”, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Oś VII Spójność wewnątrzregionalna Działanie 7.1 Rewitalizacja miast oraz Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego