ZAGADKI BAJKOWYCH KOMNAT - Noc w Bibliotece Publicznej

Galeria

W piątkowy wieczór 14 listopada w godzinach od 17.30 do 22.00 w MCK – Bibliotece Publicznej przy ulicy Jarosławskiej 1 prawie setka zabawowo usposobionych dzieci przeżyła naprawdę coś wyjątkowego.

Wyzwoliwszy się spod jarzma rodzicielskiej opieki i buntując się przeciwko ubezwłasnowolniającym, zdecydowanie przedwczesnym nakazom snu dzieci spędziły noc w bibliotece, głowiąc się nad ,,Zagadkami bajkowych komnat”. Innymi słowy dzieci wzięły udział w imprezie, która miała bardzo różnorodny charakter. Łącząc elementy z wielu dziedzin sztuki – literatury, teatru kukiełkowego, kina, tańca i muzyki – była ona okazją do przedstawienia w możliwie najwszechstronniejszy sposób funkcjonowania motywów bajkowych we współczesnej kulturze. Głównym motywem i zarazem główną osią schematyczną zabawy była podróż po bajkowych – podzielonych na pięć kategorii tematycznych – komnatach. Każda komnata była pretekstem do uczestnictwa w innej formie zabawy czy aktywności intelektualnej. Przykładowo – w ,,Komnacie bajek i opowieści wierszowanej treści” dzieci odsłuchiwały bajki czytane przez przebranych na modłę bohaterów bajkowych lektorów. Dodatkowo w kontekście każdej bajkowej fabuły dzieci rozwiązywały rebusy, zagadki, krzyżówki i kalambury. Podobnie rzecz się miała – oczywiście z uwzględnieniem zmian adekwatnych do specyfiki komnat – z każdym następnym pomieszczeniem. W trakcie zabaw i gier rozdawane były jabłka i słodycze dla uczestników imprezy. Nie mógł się również nie odbyć konkurs z nagrodami dla dzieci na najciekawszy strój – przebranie.GODZINY OTWARCIA:
pon.-pt. 8.00 - 18.00

ADRES:
ul. Jarosławska 1
37-300 Leżajsk

 

Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku

 

Modernizacja budynku Biblioteki Publicznej im. Stanisława Wyspiańskiego została zrealizowana w ramach projektu „Rewitalizacja i zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół zabytkowego rynku miejskiego w Leżajsku”, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Oś VII Spójność wewnątrzregionalna Działanie 7.1 Rewitalizacja miast oraz Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego