VII Kresowe Spotkanie z Historią

Kolejne, przedostatnie już spotkanie z historią Kresów
odbyło się w środę 26 listopada 2014 r. w Bibliotece Publicznej.
W spotkaniu udział wzięli pasjonaci Lwowa i Kresów,
członkowie Klubu TMLiKP-W w Leżajsku
uczniowie Gimnazjum Miejskiego w Leżajsku
członkowie Młodzieży Wszechpolskiej zainteresowani Kresami,
a także niesieniem pomocy charytatywnej na Kresach.
 
 

W programie spotkania znalazły się punkty związane z historią Kresów i turystyką kajakową oraz tematyka dotycząca współczesnej sytuacji na Ukrainie, a wśród nich m.in.:
1. Śladami Trylogii Sienkiewicza - Jacek Płochocki
2. Listopadowe rocznice kresowe - PDDM
3. Spływ Kajakowowy - Prut i Czeremosz - Krzysztof Totuń
4. Pomoc dla Polaków na Wschodzie:
- 15. Akcja Polacy Rodakom - Joanna Grylowska
- Parafie w Bóbrce i Przemyślanach - Andrzej Męczyński
5. Rozmowy w kuluarach:
- o historii Lwowa i Kresów
- o akcjach humanitarnych dla Polaków na Kresach
- o możliwościach nawiązania współpracy i wspólnych przedsięwzięciach charytatywnych dla Polaków na Wschodzie  z innymi organizacjami społecznymi np.: Harcerzami ZHP Hufca Leżajsk, Strzelcami Jednostki Strzeleckiej "Strzelec" czy Członkami Młodzieży Wszechpolskiej - Leżajsk
- o przyszłych spotkaniach i wyjazdach :
09.12.2014 r. - spotkanie Klubu TMLiKPW w Leżajsku
11.12.2014 r. - VIII Kresowe Spotkanie z Historią (ostatnie w tym 2014 r.)
13-14.12.2014 r. - wycieczka do Lwowa, Przemyślan, Świrza i Bóbrki.

Więcej zdjęć ze spotkania na:

Galeria Klubu TMLiKP-W w LeżajskuGODZINY OTWARCIA:
pon.-pt. 8.00 - 18.00

ADRES:
ul. Jarosławska 1
37-300 Leżajsk

 

Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku

 

Modernizacja budynku Biblioteki Publicznej im. Stanisława Wyspiańskiego została zrealizowana w ramach projektu „Rewitalizacja i zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół zabytkowego rynku miejskiego w Leżajsku”, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Oś VII Spójność wewnątrzregionalna Działanie 7.1 Rewitalizacja miast oraz Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego