15. Akcja Polacy - Rodakom

ZBIÓRKA  DARÓW  W  LEŻAJSKU
Apel do Mieszkańców Leżajska i okolic

Wobec trudnej sytuacji Polaków mieszkających za wschodnią granicą,
a szczególnie na Ukrainie już po raz 15 - ty organizujemy:
ZBIÓRKĘ DARÓW i przygotowanie paczek świąteczno - noworocznych
dla polskich rodzin i polskich dzieci.

Zwracamy się z prośbą
aby do
15 – tej Akcji Polacy – Rodakom
włączyli się
Mieszkańcy Leżajska oraz miejscowości i gmin powiatu leżajskiego.

  Nasz apel kierujemy do:
- firm i instytucji,
- organizacji społecznych,
- osób dorosłych i młodzieży szkolnej.

O pomoc w organizacji zbiórki darów
w szczególności prosimy
organizacje młodzieżowe
Harcerzy Hufca ZHP Chorągiew Leżajsk
i Strzelców z Jednostki Strzeleckiej STRZELEC JS 2035
Zbierać będziemy:

- słodycze, kakao, konserwy mięsne oraz tłuszczowo - mięsne, makaron, cukier, kasza, ryż, mleko w proszku itp.
- książki z polską literaturą piękną, oraz małe zabawki - przytulanki.
Nie prowadzimy zbiórki odzieży i butów.

Miejsce zbiórki:
Biuro Poselsko - Sentorskie
ul. Mickiewicza 20 A, 37-300 Leżajsk
(biuro w oficynie Muzeum Ziemi Leżajskiej od ulicy)
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00
kontakt: +48 512 865 507GODZINY OTWARCIA:
pon.-pt. 8.00 - 18.00

ADRES:
ul. Jarosławska 1
37-300 Leżajsk

 

Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku

 

Modernizacja budynku Biblioteki Publicznej im. Stanisława Wyspiańskiego została zrealizowana w ramach projektu „Rewitalizacja i zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół zabytkowego rynku miejskiego w Leżajsku”, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Oś VII Spójność wewnątrzregionalna Działanie 7.1 Rewitalizacja miast oraz Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego