Lekcja biblioteczna

W Bibliotece Publicznej im. Stanisława Wyspiańskiego kolejny już raz w tym roku szkolnym odbyła się lekcja biblioteczna z udziałem uczniów szóstej klasy Szkoły Podstawowej nr 2 w Leżajsku. Lekcję poprowadziły bibliotekarki z Wypożyczalni i Czytelni dla Dzieci i Młodzieży: Beata Pucia i Katarzyna Wziątka.

Galeria

Zajęcia dotyczyły zagadnień związanych z różnymi źródłami informacji i wydawnictwami informacyjnymi. Uczniowie zapoznali się z definicjami takich pojęć jak słowniki, leksykony, wydawnictwa informacji bezpośredniej i pośredniej, encyklopedie tradycyjne i multimedialne.
Zajęcia stały się też okazją do praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy.GODZINY OTWARCIA:
pon.-pt. 8.00 - 18.00

ADRES:
ul. Jarosławska 1
37-300 Leżajsk

 

Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku

 

Modernizacja budynku Biblioteki Publicznej im. Stanisława Wyspiańskiego została zrealizowana w ramach projektu „Rewitalizacja i zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół zabytkowego rynku miejskiego w Leżajsku”, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Oś VII Spójność wewnątrzregionalna Działanie 7.1 Rewitalizacja miast oraz Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego