VIII Kresowe Spotkanie z Historią - 11.12.2014 r.

2014.12.11 - VIII KRESOWE SPOTKANIE Z HISTORIĄ

11 grudnia 2014 r. w Bibliotece Publicznej odbyło się VIII "Kresowe Spotkanie z Historią" współorganizowane przez Pracownię Dokumentacji Dziejów Miasta i Klub Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów - Południowo - Wschodnich w Leżajsku.

Na tym ostatnim "Kresowym Spotkaniu z Historią" podsumowano dotychczasowe wieczory poświęcone: historycznym wydarzeniom, postaciom wielkich Polaków i dawnym ziemiom polskim na Wschodzie.  Podczas tych spotkań uczestnicy mogli odbyć swoistą podróż sentymentalną przez historię Lwowa i Kresów do miejsc, które głęboko zapadły w pamięć wielu dzisiejszych Leżajszczan pochodzących ze wschodnich terenów dawnej Rzeczypospolitej.

Opowiedziano o tym, czym były i są Kresy dla wielu pokoleń Polaków.
Starano się możliwie najszerzej ukazać znaczenie Kresów na dzieje naszej Ojczyzny. Jak również wpływ i rolę Kresów na dziedzictwo kulturowe wielu narodów. W trakcie poszczególnych spotkań chcieliśmy ukazać duchowy i materialny wymiar Kresów - historia, kultura, sztuka, zabytki, tradycje, geografia, przyroda, muzyka, film oraz ludzie.
Przedstawiono również Klub TMLiKP-W w Leżajsku, jako spadkobierców i potomków Kresowian, którzy starają się kultywować tradycje kresowe i podtrzymywać łączność z Polakami żyjącymi do dzisiaj we Lwowie i na Kresach.
Na spotkania zapraszani byli artyści, znawcy i pasjonaci historii, kultury, literatury oraz sztuki Lwowa i Kresów m.in.: aktorzy ze spektaklem pt. "Ballada o Wołyniu" w reżyserii Tomasza A. Żaka z Teatru "Nie Teraz" w Tarnowie; Piotr Sobota -  filozof, poeta, radiowiec, dziennikarz, fotoreporter, mieszkaniec Rzeszowa - zaś duchem Lwowianin; pan Zenon Józef Rymkiewicz – mieszkaniec Żołyni, który opowiedział historię swojego życia od dzieciństwa w Girdyszkach na Litwie, okres okupacji niemieckiej podczas II wojny światowej , "wyzwolenie" przez Armię Czerwoną, oczekiwanie na repatriację, następnie aresztowanie i zsyłkę na Syberię, pobyt na katordze oraz powrót na ziemie polskie po latach katorgi i życie w realiach Polski Ludowej; "Śladami Trylogii Sienkiewicza" – przez 12 miast i twierdz dawnej Rzeczypospolitej poprowadził Jacek Płochocki członek Klubu TMLiKP-W w Leżajsku; o swoim spływie kajakowym przez Prut i Czeremosz na Kresach opowiedział Krzysztof Totuń - leżajski podróżnik i pasjonat wędrówek turystycznych.

W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele władz miejskich i powiatowych, młodzież szkolna przede wszystkim z Gimnazjum Miejskiego w Leżajsku wraz z gronem pedagogicznym, jak również z Zespołu Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku i Zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku oraz mieszkańcy Leżajska i okolic.

Podczas ostatnich wieczorów z historią Kresów w tle wspominano również o bieżących działaniach Klubu TMLiKP-W w Leżajsku m.in o zbiórkach pomocy dla Polaków na Wschodzie.

"Kresowe Spotkania z Historią" odbywały się dzięki patronatowi i wsparciu medialnemu wielu podmiotów m.in.:GODZINY OTWARCIA:
pon.-pt. 8.00 - 18.00

ADRES:
ul. Jarosławska 1
37-300 Leżajsk

 

Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku

 

Modernizacja budynku Biblioteki Publicznej im. Stanisława Wyspiańskiego została zrealizowana w ramach projektu „Rewitalizacja i zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół zabytkowego rynku miejskiego w Leżajsku”, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Oś VII Spójność wewnątrzregionalna Działanie 7.1 Rewitalizacja miast oraz Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego