Leżajskie Spotkanie z Historią - 17.12.2014 r.

Galeria

        17 grudnia odbyło się ostatnie z "Leżajskich Spotkań z Historią" zaplanowanych na 2014 r. Tematem przewodnim tego wieczoru była droga do powiatu leżajskiego. Prelegent - pan Kazimierz Kuźniar - barwnie i w niezbędnym skrócie, przedstawił najważniejsze zakresy tematyczne zagadnienia. W spotkaniu wzięli udział m.in. Ireneusz Stefański burmistrz Miasta Leżajska, Marek Kogut wicestarosta leżajski poprzedniej kadencji, nauczyciele, bibliotekarze, pasjonaci i mieszkańcy Leżajska.

 

To spotkanie było jednocześnie ostatnim, które kończy cykl spotkań historycznych przygotowanych przez Pracownię Dokumentacji Dziejów Miasta we współpracy z Biblioteką Publiczną w Leżajsku oraz zapraszanymi na spotkania gośćmi. Wśród prelegentów spotkań znaleźli się Sławomir Kułacz, Kazimierz Kuźniar i sam prowadzący spotkania - dokumentalista PDDM.

I Spotkanie                                               II Spotkanie

III Spotkanie                           IV Spotkanie

              

V Spotkanie   

 

 

"Leżajskie Spotkania z Historią" odbywały się dzięki patronatowi
i wsparciu medialnemu wielu podmiotów m.in.:

W najbliższym czasie planowane jest spotkanie Towarzystwa Miłośników Ziemi Leżajskiej promujące "Almanach Leżajski", które odbędzie się w dniu 30 grudnia 2014 r., o godz. 16.30 w sali konferencyjnej Muzeum Ziemi Leżajskiej.

W nowym 2015 roku wstępnie zaplanowane jest: 12 "Leżajskich Spotkań z Historią", 4 (lub więcej) "Kresowych Spotkań z Historią" oraz wiele innych propozycji kulturalno - historycznych jak wystawy, lekcje regionalne, które  upowszechniać będą wiedzę na temat Leżajska i ziemi leżajskiej.GODZINY OTWARCIA:
pon.-pt. 8.00 - 18.00

ADRES:
ul. Jarosławska 1
37-300 Leżajsk

 

Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku

 

Modernizacja budynku Biblioteki Publicznej im. Stanisława Wyspiańskiego została zrealizowana w ramach projektu „Rewitalizacja i zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół zabytkowego rynku miejskiego w Leżajsku”, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Oś VII Spójność wewnątrzregionalna Działanie 7.1 Rewitalizacja miast oraz Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego