"Rodzinne kolędowanie z czytelnikami" w Bibliotece

Styczeń to miesiąc poświęcony spotkaniom opłatkowym, śpiewaniu kolęd i przedstawianiu jasełek. Tradycją naszej placówki stało się „Rodzinne kolędowanie z czytelnikami”.    

 

 

 

 

 

W tym roku wystąpiła u nas rodzina Szczęchów, która przybliżyła przybyłym obrzędy kolędnicze charakterystyczne dla Brzózy Królewskiej. W drugiej części wieczoru uczestnicy spotkania mieli okazję posłuchać grupy Bez Pozorów, której repertuar zawierał kolędy w aranżacjach rockowych. Styczniowe spotkanie z czytelnikami przy wspólnym śpiewaniu kolęd jest też zawsze okazją do nagrodzenia najaktywniejszych czytelników ubiegłego roku. W 2013 roku najaktywniejszymi czytelnikami byli: Urszula Nawój, Maria Rita Karasińska, Krzysztof Wysocki, Elżbieta Majewska, Zuzanna Piziak, Konrad Szewczyk i Tomasz Wnuk.

 

 

 

 GODZINY OTWARCIA:
pon.-pt. 8.00 - 18.00

ADRES:
ul. Jarosławska 1
37-300 Leżajsk

 

Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku

 

Modernizacja budynku Biblioteki Publicznej im. Stanisława Wyspiańskiego została zrealizowana w ramach projektu „Rewitalizacja i zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół zabytkowego rynku miejskiego w Leżajsku”, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Oś VII Spójność wewnątrzregionalna Działanie 7.1 Rewitalizacja miast oraz Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego