Zaproszenie na I "Kresowe Spotkanie z Historią"

W dniu 27 lutego br. w Bibliotece Publicznej rozpoczął się cykl comiesięcznych Kresowych Spotkań z Historią, organizowanych przez Pracownię Dokumentacji Dziejów Miasta i członków Klubu Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Leżajsku. Spotkania z historią Kresów odbywać się będą w każdy ostatni czwartek miesiąca.

 

 


Podczas tych wieczorów uczestnicy będą mogli odbyć swoistą podróż sentymentalną przez historię Lwowa i Kresów.
Tereny za dzisiejszą wschodnią granicą Polski tkwią jeszcze bardzo głęboko u wielu dzisiejszych Leżajszczan pochodzących z terenów dawnej Rzeczypospolitej.

Na spotkaniach podkreślione zostanie to, jak mocno Kresy wpisały się w dzieje naszej Ojczyzny i wielu narodów. Postaramy się opowiedzieć o tym, czym były Kresy dla wielu dawnych pokoleń Polaków oraz czym są dla wsółcześnie żyjących.
 
W trakcie poszczególnych spotkań ukazane zostaną także: wymiar duchowy i materialny Kresów -  historia, kultura, sztuka, zabytki, tradycje, geografia, przyroda, muzyka, film oraz ludzie.

Przedstawiona zostanie również działalność Klubu TMLiKP-W w Leżajsku, który stara się kultywować pamięć o Kresach i podtrzymywać łączność z Polakami żyjącymi do dzisiaj na Wschodzie.GODZINY OTWARCIA:
pon.-pt. 8.00 - 18.00

ADRES:
ul. Jarosławska 1
37-300 Leżajsk

 

Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku

 

Modernizacja budynku Biblioteki Publicznej im. Stanisława Wyspiańskiego została zrealizowana w ramach projektu „Rewitalizacja i zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół zabytkowego rynku miejskiego w Leżajsku”, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Oś VII Spójność wewnątrzregionalna Działanie 7.1 Rewitalizacja miast oraz Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego