Lekcja biblioteczna w Bibliotece Publicznej

17 marca br. odbyła się lekcja biblioteczna w której uczestniczyli uczniowie klasy szóstej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Leżajsku.

 

Podczas tej lekcji grupa młodzieży zapoznała się z działalnością biblioteki, jej księgozbiorem oraz zasadami korzystania z wypożyczalni i czytelni.Młodzież wyszukiwała książki przy pomocy katalogu on-line, rozwiązywała krzyżówki tematycznie związane z terminologią biblioteczną, rebusy oraz zagadki.GODZINY OTWARCIA:
pon.-pt. 8.00 - 18.00

ADRES:
ul. Jarosławska 1
37-300 Leżajsk

 

Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku

 

Modernizacja budynku Biblioteki Publicznej im. Stanisława Wyspiańskiego została zrealizowana w ramach projektu „Rewitalizacja i zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół zabytkowego rynku miejskiego w Leżajsku”, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Oś VII Spójność wewnątrzregionalna Działanie 7.1 Rewitalizacja miast oraz Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego