II Kresowe Spotkanie z Historią w Bibliotece Publicznej

27 marca w Bibliotece Publicznej w Leżajsku odbyło się drugie "Kresowe Spotkanie z Historią". 

 

 

 

W trakcie tego wieczoru przybliżono kolejne fragmenty dziejów dawnych Kresów Południowo - Wschodnich. Kresowianie uczestniczący w spotkaniu opowiedzieli garść swoich wspomnień i przeżyć ze Wschodu. Dzięki Nim, zobaczyliśmy świat Kresów istniejący już tylko w ich pamięci.

W ogólnym zarysie zaprezentowano miejsca na Wschodzie skąd przybyli na Ziemię Leżajską dawni Kresowianie. Bliżej przedstawiono miasto Brody (obecnie w obwodzie lwowskim na Ukrainie), skąd pochodzi jedna z członkiń leżajskiego Klubu TMLiKP-W. Na następnych spotkaniach będą przybliżane pozostałe miejsca na Kresach związane z losami członków Klubu TMLiKP-W w Leżajsku.

W drugiej części spotkania ukazane zostały kolejne miejsca na szlaku Trylogii Henryka Sienkiewicza - Potok Złoty, Jazłowiec i Buczacz.

Spotkanie ubarwione zostało prezentacją multimedialną, która zobrazowała i uzupełniała wypowiedzi prelegentów.GODZINY OTWARCIA:
pon.-pt. 8.00 - 18.00

ADRES:
ul. Jarosławska 1
37-300 Leżajsk

 

Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku

 

Modernizacja budynku Biblioteki Publicznej im. Stanisława Wyspiańskiego została zrealizowana w ramach projektu „Rewitalizacja i zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół zabytkowego rynku miejskiego w Leżajsku”, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Oś VII Spójność wewnątrzregionalna Działanie 7.1 Rewitalizacja miast oraz Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego