"LEŻAJSKIE SPOTKANIE Z HISTORIĄ" w Bibliotece Publicznej

MCK Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta 10 kwietnia zainaugurowała "Leżajskie Spotkanie Z Historią". Na pierwsze spotkanie, które odbyło się w Bibliotece Publicznej - przybyła klasa V ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Leżajsku z opiekunem panią Beatą Wojtowicz. Tematem spotkania były dwa ważne zagadnienia związane z dziejami Leżajska i okolic. Pierwszym było Kalendarium rocznic historycznych miasta Leżajska przypadających w 2014 roku. Drugim zaś Ślady obecności Jana Pawła II na Ziemi Leżajskiej.

 Więcej...GODZINY OTWARCIA:
pon.-pt. 8.00 - 18.00

ADRES:
ul. Jarosławska 1
37-300 Leżajsk

 

Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku

 

Modernizacja budynku Biblioteki Publicznej im. Stanisława Wyspiańskiego została zrealizowana w ramach projektu „Rewitalizacja i zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół zabytkowego rynku miejskiego w Leżajsku”, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Oś VII Spójność wewnątrzregionalna Działanie 7.1 Rewitalizacja miast oraz Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego