Dzień Bibliotekarza i Bibliotek w Leżajsku

       Od jedenastu lat Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje Tydzień Bibliotek. Jest to program promocji czytelnictwa. Ma  na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza.

 

Najważniejszym zadaniem trwającego w dniach 8-15 maja 2014 r. Tygodnia Bibliotek jest zainteresowanie książką szerokich kręgów społeczeństwa. Tydzień Bibliotek otwiera tradycyjnie Dzień Bibliotekarza i Bibliotek obchodzony w dniu 8 maja. Z tej okazji w naszej placówce odbyło się uroczyste spotkanie bibliotekarzy z terenu powiatu leżajskiego. W obchodach uczestniczyli: przewodniczący Rady Miejskiej Ireneusz Stefański, zastępca burmistrza Marek Karakuła, dyrektor MCK w Leżajsku Maria Horoszko wraz z pracownikami, były dyrektor biblioteki Stanisław Socha, emerytowani pracownicy biblioteki: Władysława Długosz, Janina Kiełboń i Irena Rowińska oraz pracownicy bibliotek z Leżajska i okolic. Przybyłych na uroczystość gości przywitała kierownik biblioteki Jolanta Korasadowicz. W kilku słowach nakreśliła misję bibliotek we współczesnym świecie. Zwróciła uwagę na transformację zawodu bibliotekarza, która  nastąpiła w wyniku zaistniałych przemian technologicznych powstałych we współczesnym świecie. Następnie głos zabrało kilka osób, które na ręce Jolanty Korasadowicz złożyły bibliotekarzom życzenia: Maria Horoszko - dyrektor Miejskiego Centrum Kultury, Marek Karakuła zastępca burmistrza miasta Leżajska, Ireneusz Stefański przewodniczący Rady Miejskiej w Leżajsku oraz Halina Leja - przewodnicząca koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w powiecie leżajskim.
Kolejnym punktem spotkania był występ Grupy Wokalnej Meritum z MCK, która wykonała kilka pięknych, nastrojowych piosenek. Po części artystycznej miała miejsce prezentacja multimedialna pt. „Nie ma Mocarza nad Bibliotekarza”. Prezentacja z przymrużeniem oka ukazała pracę Biblioteki Publicznej w okresie 2012-2013 podczas remontu placówki i tymczasowego pobytu w Szkole Podstawowej Nr 1. Pokaz składający się z zebranych przez leżajskie bibliotekarki zdjęć, opatrzony został głosem Mariana Matkowskiego, który przygotował do całości żartobliwy tekst. Prezentacja wzbudziła ogólny aplauz i wprowadziła obecnych w pogodny nastrój.GODZINY OTWARCIA:
pon.-pt. 8.00 - 18.00

ADRES:
ul. Jarosławska 1
37-300 Leżajsk

 

Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku

 

Modernizacja budynku Biblioteki Publicznej im. Stanisława Wyspiańskiego została zrealizowana w ramach projektu „Rewitalizacja i zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół zabytkowego rynku miejskiego w Leżajsku”, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Oś VII Spójność wewnątrzregionalna Działanie 7.1 Rewitalizacja miast oraz Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego