Konkurs plastyczno- fotograficzny dla dzieci ph. „JA, TY, MY – CHRONIMY ŚRODOWISKO”

2014 05 14 konkurs srodowisko  Biblioteka Publiczna w Leżajsku  ogłasza
  konkurs plastyczno- fotograficzny dla dzieci
  ph. „JA, TY, MY –  CHRONIMY ŚRODOWISKO”

 ,,DAR PANOWANIA NAD PRZYRODĄ
  WINNIŚMY WYKORZYSTAĆ W POCZUCIU
  ODPOWIEDZIALNOŚCI, ŚWIADOMOŚCI,
  ŻE JEST TO WSPÓLNE DOBRO LUDZKOŚCI.”
                                                                (JAN PAWEŁ II)
 Tematem konkursu plastyczno - fotograficznego jest EKOLOGIA
 w ogólnym tego słowa znaczeniu.

 

Cel konkursu:
-    ukazanie piękna i bogactwa przyrody Leżajska
-    odkrywanie miejsc przyrodniczo cennych
-    propagowanie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych wśród młodzieży szkolnej
-    uwrażliwienie dzieci na problemy związane z ochroną środowiska
-    promocja czytelnictwa
-    rozwijanie i pobudzanie wyobraźni, kreatywności i aktywności twórczej młodych ludzi.

Regulamin konkursu:
1. Warunki uczestnictwa
-    konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych
-     prace zgłoszone do konkursu powinny zostać wykonane samodzielnie przez uczniów
-    prace należy podpisać na odwrocie podając:
•    tytuł pracy (zestawu zdjęć),
•    imię i nazwisko ucznia, klasę i szkołę.
-    prace konkursowe należy składać w Bibliotece Publicznej w Leżajsku przy
 ul. Jarosławskiej 1 do 06.06.2014 r.
2. Kryteria oceny
Uczestnicy będą oceniani w dwóch kategoriach wiekowych:
1/ uczniowie klas I- III szkół podstawowych - prace plastyczne,
2/ uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych- prace fotograficzne.
Prace oceniać będzie niezależne Jury powołane przez Bibliotekę Publiczną
w Leżajsku.
3. Zasady organizacyjne
3.1 Konkurs plastyczny adresowany jest do uczniów klas I-III szkoły podstawowej.
-     Uczeń przedstawia jedną pracę  w formacie co najmniej A4 wykonaną dowolną techniką plastyczną. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.
 3.2 Konkurs fotograficzny adresowany jest do uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej.
-    Organizator dopuszcza 3 prace w formacie nie mniejszym niż 15-21cm wykonane na papierze fotograficznym oraz zapis cyfrowy zdjęć na płycie CD (format zapisu jpg).
-    Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania
i przetwarzania prac dopuszczonych do Konkursu i Wystawy Pokonkursowej we wszystkich publikacjach i prezentacjach z podaniem nazwiska i imienia autora zdjęcia.
4. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w Bibliotece Publicznej
 w Leżajsku dnia 24.06.2014 r.
5. Organizator zastrzega sobie możliwość pozostawienia prac na użytek
 Biblioteki Publicznej.

Informacji o konkursie udziela
Biblioteka Publiczna w Leżajsku
Tel. 017 242-12-68GODZINY OTWARCIA:
pon.-pt. 8.00 - 18.00

ADRES:
ul. Jarosławska 1
37-300 Leżajsk

 

Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku

 

Modernizacja budynku Biblioteki Publicznej im. Stanisława Wyspiańskiego została zrealizowana w ramach projektu „Rewitalizacja i zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół zabytkowego rynku miejskiego w Leżajsku”, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Oś VII Spójność wewnątrzregionalna Działanie 7.1 Rewitalizacja miast oraz Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego