„Jak zmieniały się przez wieki nasze książki i biblioteki”

2014 05 14 jak przez wieki     14 maja w Bibliotece Publicznej odbyła się impreza dla dzieci
   w wieku 6 – 8 lat ph.
   „Jak  zmieniały się przez wieki nasze książki i biblioteki”.
   W trakcie spotkania dzieci obejrzały  sześć scenek rodzajowych
   z historii książki i bibliotek, które przedstawili aktorzy
   z grupy teatralnej Baratario i pracownicy Biblioteki.

Poszczególne scenki teatralne zawierały również wskazówki o miejscu ukrycia podzielonej na części mapy prowadzącej do skarbu. Kolejne odsłony mini spektaklu realizowane były w różnych miejscach gmachu biblioteki. Wśród przedstawionych obrazów znalazły się sceny ukazujące m.in.: jaskinię człowieka pierwotnego, postacie ze starożytnej Grecji i Rzymu, skryptorium z dwoma średniowiecznymi mnichami przepisującymi księgi...

 GODZINY OTWARCIA:
pon.-pt. 8.00 - 18.00

ADRES:
ul. Jarosławska 1
37-300 Leżajsk

 

Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku

 

Modernizacja budynku Biblioteki Publicznej im. Stanisława Wyspiańskiego została zrealizowana w ramach projektu „Rewitalizacja i zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół zabytkowego rynku miejskiego w Leżajsku”, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Oś VII Spójność wewnątrzregionalna Działanie 7.1 Rewitalizacja miast oraz Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego