DKK - Anna Janko "Boscy i nieznośni"

"Nie ma znaczenia, czy coś powstawało pięć minut, czy tydzień, czy artysta się namęczył, czy nie, czy był trzeźwy. Ważny jest efekt." (Andrzej Mleczko)

O efektach pracy Anny Janko w dniu 23 października 2013r. rozmawiał leżajski klub książki.

Apollinaire, Tuwim, Rilke, Andreas- Salome, Dickinson, Leśmian, Mitchell, Baczyński, Kowalska, Petrarka, Hartwig, Kamieńska, Twardowski, Negri, Szaflarska, Hoffman, Farrow, Janion, Miłosz, Baudelaire, Krall - to artyści o których kreśli Anna Janko w swojej ksiażce "Boscy i nieznośni - niezwykłe biografie".
Są oni bliscy jej sercu. Autorka składa im hołd i ukazuje w jaki sposób ich osobowość wpłynęła na jej twórczość poetycką i życie.

Z dwudziestu opowieści rysuje się historia dwudziesta pierwsza – samej Anny Janko.
W "Boskich i nieznośnych" pojawiają się, wiersze autorki, inspirowane twórczością podziwianych przez nią poetów lub im dedykowane.

Wypowiedzi:

- Artyści przedstawieni zostali w niezwykle szczery i ciekawy sposób. Czytając dowiecie się, dla kogo największą inspiracją była miłość, a kto przeżywając odrzucenie kochanka w ogromnej depresji pisał swoje najsłynniejsze wiersze.

- W szkicach możemy odnaleźć informacje ale nie typowo encyklopedyczne. Poznajemy nieznośne cechy artystów, odkrywamy zarówno ich zalety, wady i obsesje.

- "Miłosny stosunek do świata jest konieczny by móc być artystą. To z morza miłości i jego nieraz burzliwych dopływów artysta czerpie twórczą energię" - słowa te tłumaczą zawiłość relacji miłosnych artystów przedstawionych przez pisarkę.

- Każdemu z bohaterów poświęconych zostało od kilku do kilkunastu stron, które z pewnością nie wyczerpują tematu ich życiorysów. Nazywanie tekstów zgromadzonych w „Boskich..." biografiami to nadużycie. To raczej szkice, mogące stanowić impuls do dalszego zgłębiania wiedzy na temat danych postaci czy zapoznania się z ich dokonaniami.

- Dla artystów życie często bywa przekleństwem, szaleństwem, cierpieniem. Tak też przedstawia je autorka "jak niezwykłe i wartościowe może być życie, nawet jeśli nie jest szczęśliwe w takim zwykłym ludzkim sensie. Bo życie twórców rzadko jest pasmem szczęścia".GODZINY OTWARCIA:
pon.-pt. 8.00 - 18.00

ADRES:
ul. Jarosławska 1
37-300 Leżajsk

 

Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku

 

Modernizacja budynku Biblioteki Publicznej im. Stanisława Wyspiańskiego została zrealizowana w ramach projektu „Rewitalizacja i zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół zabytkowego rynku miejskiego w Leżajsku”, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Oś VII Spójność wewnątrzregionalna Działanie 7.1 Rewitalizacja miast oraz Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego