Dyskusyjny Klub Książki

Dyskusyjny Klub Książki to comiesięczne spotkania, których celem są rozmowy na temat wybranej książki. Proces czytania zazwyczaj celebrujemy w samotności i rzadko mamy szansę na wymianę uwag z innymi osobami, które przeczytały tą samą książkę, dlatego DKK jest szansą dla tych, którzy wciąż czują głód rozmów o literaturze, a przede wszystkim chcą ją poznawać. To przed nimi drzwi naszego Klubu stoją otworem i co najważniejsze: nie trzeba być krytykiem ani znawcą literatury, by uczestniczyć w dyskusjach o niej. 


Historia i historyk z „ludzką twarzą”.

 Galeria foto na Facebook-u:

 Czy istnieją przekazy historyczne, które nie posiadają tabunu dat, licznej i niezrozumiałej terminologii, od której przeciętnego czytelnika może rozboleć głowa? Jeśli kiedykolwiek zadawaliście sobie to pytanie, a nie znaleźliście odpowiedzi to czytelnicy Biblioteki Publicznej w Leżajsku odpowiedzą, że tak.

A stało się to za przyczyną spotkania autorskiego ze znanym historykiem Sławomirem Koprem, które odbyło się 25 października 2016 r. w Bibliotece Publicznej w Leżajsku.
Autor w swoich książkach, a jest ich ponad czterdzieści przedstawia w niecodzienny sposób historię poprzez mało znane fakty. Zgłębia i popularyzuje wiedzę często pomijaną w akademickim nurcie historii, skupia się na „ludzkim”, czasem wręcz intymnym wymiarze życia w różnych epokach i w różnych środowiskach. Jego książki to idealnie dobrane materiały, pochodzące w dużej mierze z literatury pamiętnikarskiej, na kanwie której autor opracowuje swój własny tekst, przedstawiając tę najbardziej ciekawą sferę życia swoich bohaterów.

Czytaj więcej...

Jak bardzo kruchy i złudny jest raj?- DKK- 19.10.2016 r.

 „Ja nie jestem Miriam” to kolejna niezwykle mocna powieść Majgull Axelsson. Tytułowe słowa wypowiada osiemdziesięciopięcioletnia kobieta w dzień swoich urodzin. Z urodzenia Romka, z wyboru, albo raczej nie mając wyboru przez ponad sześćdziesiąt lat podaje się za Żydówkę. Decyzję taką podejmuje spontanicznie ściągając sukienkę ze zmarłej Żydówki, aby okryć swoje półnagie ciało na progu Ravensbruck. Tym samym przywłaszcza sobie tożsamość zmarłej w transporcie dziewczyny. Od tej pory nie jest Maliką, ale Miriam. Akcja książki toczy się w dużej mierze w czasie II wojny światowej w obozach Auschwitz i Ravensbruck.

Czytaj więcej...

Woodstockowe szaleństwo leżajskiego DKK

 Galeria foto na Facebook-u:

Dyskusyjne Kluby Książki to najważniejszy program Instytutu Książki promujący kulturę literacką w Polsce od 2007 roku. Jest to także największy tego typu projekt w kraju pod względem liczby biorących w nim udział uczestników oraz pod względem zasięgu. Co miesiąc w kilkuset polskich miejscowościach we wszystkich województwach spotyka się ponad 13 000 osób, aby rozmawiać o książkach, literaturze i radości związanej z czytaniem. Program jest adresowany przede wszystkim do czytelników korzystających z bibliotek publicznych i oparty na założeniu, że potrzebne są miejsca, w których można rozmawiać o wspólnie czytanych książkach oraz że nie trzeba być krytykiem, by czerpać przyjemność z dyskutowania o literaturze. Uczestnicy Dyskusyjnych Klubów Książki należą do wszystkich grup wiekowych i społecznych. Program aktywizuje środowiska lokalne, a także w znacznym stopniu przyczynił się do ożywienia bibliotek publicznych w Polsce. Sukces programu polega między innymi na tym, że nie jest zarządzany centralnie, lecz – dając dużą swobodę bibliotekarzom – wymaga od nich zaangażowania i stałej aktywności.

Czytaj więcej...

O problemach uchodźców we współczesnym świecie na DKK

 Z takim kryzysem migracyjnym Europa nie mierzyła się czasów II wojny światowej. Problemy, jakie wiążą się napływem, uchodźców z Biskiego Wschodu i Afryki, jeszcze nigdy nie były tak dojmujące. Według szacunków ONZ z samej Syrii wyemigrowało ok. 4 mln obywateli. Węgry, Włochy, Niemcy, Grecja, Czechy i Macedonia - w tych krajach codziennie dochodzi do dantejskich scen na stacjach kolejowych, dworcach i trasach przygranicznych.

Czytaj więcej...

DKK- Życie na pełnej petardzie -15 czerwca 2016

 

„Z osób o tak dobrym sercu należy brać przykład”

Mowa o ks. Janie Kaczkowskim, który pomimo choroby nowotworowej poświęcał się innym ludziom, ciężko dotkniętym przez los. Znany ze swojego zaangażowania w działalność hospicyjną. Był założycielem i prezesem hospicjum pw. św. Ojca Pio w Pucku. Potrafił dotrzeć do ludzi z różnych środowisk, nie tylko katolickich.

Swoje zmagania z chorobą opisał w książkach „Szału nie ma jest rak” , "Życie na pełnej petardzie" oraz "Grunt pod nogami". Pozycje te były omawiane na spotkaniu DKK w BP w Leżajsku.

Życie na pełnej petardzie to poruszający dialog, odbywający się pomiędzy Piotrem Żyłką, a księdzem Kaczkowskim. Rozmowa porusza trudne tematy związane z wiarą, powołaniem, chorobą. W książce można odnaleźć wypowiedzi dotyczące aborcji, antykoncepcji czy pedofilii. Stawiane pytania wcale nie są stereotypowe. Z szeregu odpowiedzi wyłania się niezwykła osobowość ks. Jana z wykształcenia bioetyka, a więc człowieka i kapłana kompetentnego w sprawach aborcji czy in vitro.

Porusza wiele problemów, tych fundamentalnych, ale i zwykłych, codziennych. Podziwiamy człowieka, który nie bał się mówić o sprawach trudnych, nawet często niewygodnych dla Kościoła. Był krytyczny, nie tylko wobec innych, ale także wobec siebie samego. To niebywałe, że osoba duchowna może mieć tak ludzkie, a jednocześnie nieoderwane od doktryny chrześcijańskiej podejście do spraw życia i wiary.

Ks. Jan Kaczkowski odszedł do Wieczności, a pamiętamy w szczególności jedno zdanie mianowicie, „…gdy dożyję wiosny 2016 roku, będę mega szczęśliwy... „ I to mega szczęście udało mu się osiągnąć.Był to wspaniały człowiek. Życzmy sobie aby takich kapłanów spotykać w swoim codziennym życiu.GODZINY OTWARCIA:
pon.-pt. 8.00 - 18.00

ADRES:
ul. Jarosławska 1
37-300 Leżajsk

 

Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku

 

Modernizacja budynku Biblioteki Publicznej im. Stanisława Wyspiańskiego została zrealizowana w ramach projektu „Rewitalizacja i zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół zabytkowego rynku miejskiego w Leżajsku”, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Oś VII Spójność wewnątrzregionalna Działanie 7.1 Rewitalizacja miast oraz Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego