LINKI

Linki o Leżajsku i Ziemi Leżajskiej
 

MCK w Leżajsku - www.kultura.lezajsk.pl

MCK-Biblioteka Publiczna w Leżajsku - www.biblioteka.kultura.lezajsk.pl

Blog MCK-Biblioteka Publiczna w Leżajsku - http://biblioteka-publiczna-lezajsk.blog.onet.pl/

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Rzeszów Filia w Leżajsku - www.rzeszow.pbw.org.pl/!/f_lezajsk.php

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna W Nowej Sarzynie - www.nowasarzyna.naszabiblioteka.com

Biblioteka Publiczna w Brzózie Królewskiej - www.bibliotekabrzozakrolewska.blog.pl

 

Urząd Miejski w Leżajsku - www.miastolezajsk.pl

Gmina Leżajsk - www.lezajsk.ug.gov.pl

Gmina Kuryłówka - www.kurylowka.pl

Gmina Grodzisko Dolne - www.grodziskodolne.pl

Miasto i Gmina Nowa Sarzyna - www.nowasarzyna.eu

Starostwo Powiatowe w Leżajsku - www.starostwo.lezajsk.pl

Muzeum Ziemi Leżajskiej - www.muzeum-lezajsk.pl

 

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Leżajsku - www.lezajsk.vel.pl

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Leżajsku - www.sp2lezajsk.com.pl

Gimnazjum Miejskie w Leżajsku - www.gimnazjum.lezajsk.pl

Zespół Szkół Licealnych w Leżajsku - http://www.zslchrobry.lezajsk.pl/

Zespół Szkół Technicznych w Leżajsku - http://www.zst.lezajsk.pl/

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Leżajsku - http://www.sosw.lezajsk.pl/

Warsztat Terapii Zajęciowej w Leżajsku - http://www.wtz-lezajsk.cba.pl/

 

Parafia Farna w Leżajsku - www.fara.lezajsk.pl

Bazylika i Klasztor OO. Bernardynów - www.lezajsk.org.pl

 

Klub TMLiKP-W w Leżajsku - www.tmlikpw.pl.tl

TMZL - www.tmzl.lezajsk.pl

Jednostka Strzelecka "STRZELEC" OS-W 2035 w Leżajsku - www.js2035.pl

Hufiec ZHP w Leżajsku - www.zhp.lezajsk.pl

 

 GODZINY OTWARCIA:
pon.-pt. 8.00 - 18.00

ADRES:
ul. Jarosławska 1
37-300 Leżajsk

 

Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku

 

Modernizacja budynku Biblioteki Publicznej im. Stanisława Wyspiańskiego została zrealizowana w ramach projektu „Rewitalizacja i zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół zabytkowego rynku miejskiego w Leżajsku”, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Oś VII Spójność wewnątrzregionalna Działanie 7.1 Rewitalizacja miast oraz Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego