III "Kresowe Spotkanie z Historią" i spektakl "Ballada o Wołyniu".

  W dniu 15 maja 2014 r. o godz. 18.00 Biblioteka Publiczna, PDDM i Klub TMLiKP-W w Leżajsku dzięki współpracy z Andrzejem Szlęzakiem prezydentem Stalowej Woli zorganizowali III "Kresowe Spotkanie z Historią".

 

fot. Adam Kuźma

W programie spotkania przewidziano:

 1. spektakl pt.:„Ballada o Wołyniu”w reżyserii T.A. Żaka z Teatru „Nie Teraz” w Tarnowie,
2. wykład Małgorzaty Dachnowicz poświęcony stosunkom polsko - ukraińskim w Przemyślu,
3. wystąpienia organizatorów i gości

To spotkanie miało wyjątkowy charakter i przebieg.  W wieczorze tym uczestniczyli  m.in.:  Andrzej Dorosz - szef kancelarii prezydenta Stalowej Woli, Maria Mirecka-Loryś - kombatant, działaczka polonijna, a zarazem  siostra uczestnika bitwy pod  Zadwórzem,  Stanisław Szymala kombatant Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej,  Małgorzata Dachnowicz prezes Stowarzyszenia Wspólnoty Samorządowej Doliny Sanu.

Gospodarzy spotkania reprezentowali: Ireneusz Stefański - przewodniczący Rady Miejskiej, Marek Karakuła - zastępca burmistrza, Maria Horoszko - dyrektor MCK w Leżajsku, Jolanta Korasadowicz - kierownik Biblioteki Publicznej, Eugeniusz Matkowski - prezes Klubu Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo - Wschodnich w Leżajsku wraz z zastępcą Stanisławem Słychanem i członkami oraz sympatykami, nauczyciele i młodzież Gimnazjum Miejskiego w Leżajsku, nauczyciele Zespołu Szkół Licealnych i Zespołu Szkół Technicznych, bibliotekarze, mieszkańcy Leżajska.
W pierwszej części wieczoru, spotkanie zostało uświetnione sztuką Teatru "Nie teraz" z Tarnowa p.t. "Ballada o Wołyniu" w reżyserii Tomasza A. Żaka. Spektakl ukazał obecnym losy trzech kobiet, które były świadkami okrucieństw i bestialstw jakich dokonali ukraińscy zbrodniarze spod znaku OUN-UPA na bezbronnej polskiej ludności Wołynia w latach II wojny światowej. Przedstawione sceny przybliżyły ogrom tragedii nie tylko Polaków, ale też przypadki mordowania Ukraińców przez banderowców, którzy wspierali swoich polskich pobratymców.

http://www.nieteraz.pl/realizacje-page/ballada-o-wolyniu/

Po zakończonym spektaklu spotkanie poprowadził Marian Matkowski z PDDM, który podziękował grupie teatralnej za występ, przedstawił obecnych na spotkaniu gości i organizatorów, a następnie wprowadził zebranych w klimat organizowanych co miesiąc "Kresowych Spotkań z Historią". W kolejnej części spotkania głos zabrali m.in. Magdalena Zbylut członkini grupy teatralnej, która zachęcała obecnych do nabycia wydawnictw. Środki w ten sposób zebrane przeznaczone zostaną na budowę pomnika niedźwiedzia "Wojtka". Następnie Maria Mirecka - Loryś, Ireneusz Stefański, Eugeniusz Matkowski, Stanisław Słychan, podzielili się swoimi refleksjami na temat losów Polaków na Kresach oraz Kresowian przybyłych na ziemię leżajską. Dyrektor Maria Horoszko podkreśliła rolę Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta w przybliżaniu losów dawnych oraz obecnych mieszkańców Leżajska i okolic. Natomiast Małgorzata Dachnowicz pokrótce przybliżyła relacje polsko - ukraińskie panujące w Przemyślu.

 Następne programowe "Kresowe Spotkanie z Historią" odbędzie się w dniu 29 maja br.

 GODZINY OTWARCIA:
pon.-pt. 8.00 - 18.00

ADRES:
ul. Jarosławska 1
37-300 Leżajsk

 

Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku

 

Modernizacja budynku Biblioteki Publicznej im. Stanisława Wyspiańskiego została zrealizowana w ramach projektu „Rewitalizacja i zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół zabytkowego rynku miejskiego w Leżajsku”, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Oś VII Spójność wewnątrzregionalna Działanie 7.1 Rewitalizacja miast oraz Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego