I "LEŻAJSKIE SPOTKANIE Z HISTORIĄ"

MCK Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta
10 kwietnia zainaugurowała
"Leżajskie Spotkanie Z Historią".

Czytaj więcej...

SPOTKANIA Z HISTORIĄ

Po  powrocie we wrześniu ubiegłego roku Biblioteki Publicznej do swojej siedziby przy ul. Jarosławskiej 1, w budynku z powrotem znalazła swoje miejsce również Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta. Utworzona w strukturach MCK w Leżajsku, PDDM istnieje już od 2000 roku. Jej podstawowym zadaniem jest gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie wszelkich materiałów dokumentujących przeszłość i teraźniejszość miasta Leżajska. 

Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta rozpoczęła w 2014 roku dwa cykle historyczne.

Są to: Kresowe Spotkania z Historią (zapoczątkowane w lutym br.) i Leżajskie Spotkania z Historią (od kwietnia br.).GODZINY OTWARCIA:
pon.-pt. 8.00 - 18.00

ADRES:
ul. Jarosławska 1
37-300 Leżajsk

 

Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku

 

Modernizacja budynku Biblioteki Publicznej im. Stanisława Wyspiańskiego została zrealizowana w ramach projektu „Rewitalizacja i zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół zabytkowego rynku miejskiego w Leżajsku”, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Oś VII Spójność wewnątrzregionalna Działanie 7.1 Rewitalizacja miast oraz Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego