Bibliografia regionalna

System Bibliografii Regionalnej województwa podkarpackiego to bibliograficzna baza danych, obejmująca opisy bibliograficzne różnych typów wydawnictw: książek, fragmentów książek, roczników czasopism, artykułów z czasopism i innych dokumentów dotyczących województwa podkarpackiego.

Baza zawiera opisy bibliograficzne publikacji wydawanych od 2008 roku.

Tworzona jest systemem online równolegle w Dziale Informacyjno-Bibliograficznym WiMBP w Rzeszowie  i w kilkunastu bibliotekach powiatowych i pełniących funkcje bibliotek powiatowych w województwie podkarpackim. Biblioteka Publiczna w Leżajsku również uczestniczy w tworzeniu bazy bibliograficznej. W wyniku podjętych działań został uwypuklony problem konieczności tworzenia bibliografii jako podstawowego narzędzia w upowszechnianiu wiedzy o regionie na szczeblu powiatów. Tym samym została zwiększona dokumentacyjna rola bibliografii wobec własnego terenu z uwzględnieniem społeczności lokalnej zarówno w sferze dokumentacji piśmiennictwa, jak i bieżącej informacji. Łatwiejszy i szybszy dostęp do publikacji ukazujących się na danym terytorium, zwłaszcza w okresie stałego wzrostu piśmiennictwa, ma ogromny wpływ na szybkość i kompletność zamieszczanych w bazie opisów tych dokumentów. Rozpoznanie oczekiwań środowiska w zakresie informacji regionalnej, pozwala na racjonalny wybór i właściwą selekcję rejestrowanych dokumentów.

 

W przypadku poszukiwań literatury na temat Leżajska i okolic warto skorzystać ze strony internetowej  

 

http://www.rzeszow-wimbp.sowwwa.pl/

 

SYSTEM BIBLIOGRAFII REGIONALNEJ

(KLIKNIJ ABY WEJŚĆ)

 

Do pobrania:

Zestawienie bibliograficzne powiatu leżajskiego 2000-2005 

Zestawienie bibliograficzne powiatu leżajskiego 2006-2007

Zestawienie bibliograficzne powiatu leżajskiego 2008-2010

Zestawienie bibliograficzne powiatu leżajskiego 2008-2012

Zestawienie bibliograficzne powiatu leżajskiego 2008-2014:

http://www.biblioteka.kultura.lezajsk.pl/images/pliki/zestawienie20082014.rtf



GODZINY OTWARCIA:
pon.-pt. 8.00 - 18.00

ADRES:
ul. Jarosławska 1
37-300 Leżajsk

 

Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku

 

Modernizacja budynku Biblioteki Publicznej im. Stanisława Wyspiańskiego została zrealizowana w ramach projektu „Rewitalizacja i zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół zabytkowego rynku miejskiego w Leżajsku”, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Oś VII Spójność wewnątrzregionalna Działanie 7.1 Rewitalizacja miast oraz Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego